Rots & Water Training

Rots & Water is een psycho-fysieke training; dat wil zeggen dat zowel je lichaam, je gedachten en je gevoelens worden getraind. De mentale, emotionele en sociale vaardigheden worden verder ontwikkeld.

Kinderen leren over zichzelf en worden bewust van wat er in hun lijf gebeurd bij emoties. Ze herkennen handig en on han dig gedrag bij zichzelf en anderen. Ze ervaren door sport en spel hun kwaliteiten en krachten waarvan ze misschien nog niet wisten dat ze deze bezaten. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken. Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samenwerken en spelen.

Ze (e)herkennen emoties bij zichzelf en anderen en leren deze beter te begrijpen. Kinderen ervaren, door verschillende leuke en speelse oefeningen met elkaar te doen, dat ze enorm SLIM sterk kunnen zijn. En ze leren hoe je SLIM sterk kunt zijn zonder geweld te gebruiken, ruzie te maken of verdrietig in een hoekje te kruipen. Doordat kinderen met elkaar samen spelen en samen werken, ontstaat er wederzijds respect. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en zijn beter opgewassen tegen pesters in allerlei vormen. Ze worden sterker en slimmer, leren beter met probleemsituaties om te gaan en zelf keuzes te maken die goed voelen.

Pesten is een groot probleem onder kinderen/jongeren. Kinderen met een laag zelfvertrouwen stralen vaak uit dat ze weinig zelfvertrouwen hebben en worden dan (juist) vaak ook nog eens gepest. Tijdens de training Rots & Water leren kinderen hoe ze hun lichaam(taal) kunnen gebruiken om zelfvertrouwen uit te stralen en dit ook te voelen. Zo zullen ze minder snel een doelwit zijn voor pesters of minder snel in moeilijke situaties terecht komen. Maar ook kinderen die zelf pesten, zijn vaak erg onzeker en hebben baat bij deze training. Ze gaan daardoor minder snel pesten (omdat ze meer zelfvertrouwen krijgen). Rots & Water is een wetenschappelijk bewezen, effectieve anti-pest methodiek. Ook is het bewezen dat Rots & Water bijdraagt tot aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

Reflecteren is, na en tijdens het actief bezig zijn, erg belangrijk. Door de oefeningen te bespreken en deze te koppelen aan praktijkvoorbeelden leren de kinderen kritisch naar zichzelf en anderen te kijken. Uiteraard is dit voor de kleuters anders dan bij de oudere kinderen.

Onderwerpen die in een Rots & Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

 • Stevig staan, rustig ademhalen en concentreren

 • Lichaamsbewustzijn

 • Bewuste keuzes maken en daar aan vasthouden 

 • Het herkennen en aangeven van grenzen (intuïtie)

 • Je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid

 • Jezelf zijn in contact met anderen

 • Emoties erkennen en herkennen van jezelf en anderen
 • Handig en onhandig gedrag herkennen bij jezelf en anderen
 • Voor anderen opkomen (samenwerken)

 • Helpende (groene) gedachten

Kinderen zullen onderstaande dingen (meer) gaan ontwikkelen, ervaren en voelen: 

 • Zelfvertrouwen

 • Op een effectieve manier omgaan met pestkoppen

 • Trots zijn op zichzelf

 • Assertiever zijn (bijvoorbeeld vragen durven stellen in de klas)

 • Sterk en goed voelen (bijvoorbeeld op school of op de sportclub)

 • Handige keuzes maken (niet meelopen)

 • Grenzen aan geven (Nee zeggen)

 • Rustiger blijven en praten met anderen zonder ruzie te krijgen

 • Contact met vrienden verbeteren

 • Beter kunnen concentreren

 • Inzetten van helpende gedachten