Informatie voor ouders en verzorgers

Wil jij dat je kind zich sterker gaat voelen, meer zelfvertrouwen krijgt, bewuster is van zijn/haar kwaliteiten en minder of geen doelwit (meer) is voor pesters? Of wil jij 'gewoon' dat je kind spelenderwijs in contact komt met zichzelf en met andere kinderen? Dan is misschien de Rots & Water training wel iets voor jouw zoon of dochter. Neem vrijblijvend contact op voor overleg over de mogelijkheden.

Rots & Water gaat niet alleen over handelen in specifieke situaties (gepest worden, nee durven zeggen, vragen durven stellen), maar juist ook over (lichaams)houding van de kinderen in het algemeen; hoe zij zich bewegen en zich presenteren in het dagelijkse leven en of zij zekerheid uitstralen en voelen. Juist die uitstraling is wat de kinderen zal helpen in vele situaties op vele plaatsen. De training is niet alleen voor kinderen die super onzeker zijn, zeer introvert zijn of enorm gepest worden. Ieder kind kan van de training leren en de training kan een mooie toevoeging zijn voor zijn/haar sociale en emotionele ontwikkeling. Kinderen leren dat ze altjd keuzes hebben hoe te handelen of reageren. Dat geeft een fijn en sterk gevoel dat ze zelf de regie kunnen hebben over (lastige) situaties.

Kinderen kijken er vaak naar uit om de oefeningen aan ouders te laten zien en deze samen met hen te doen,  ze zijn dan erg trots (ouders trouwens ook). Daarom worden ouders in de training betrokken. Dit in de vorm van het oefenen met de Rots & Water oefeningen thuis en het bijwonen van de ouderbijeenkomst(en). Ik zal na iedere les een mail sturen met daarin de oefeningen die tijdens de les zijn behandeld. Ook zal ik daarin tips en tools delen die je in de paktijk thuis kan toepssen.